March 13, 2021, 10am

10:00 - Attila Aşkar - Doğayı Yönlendiren İki Uç Denklem: Navier-Stokes ve Schrödinger Denklemleri Ne ilişkileri olabilir?

Abstract: Bu iki denklem doğanın davranışını iki farklı uçta tanımlıyor. Matematik açısından birisi parabolik nitelik içeriyor, diğeri hiperbolik türden. Bu denklemler Fizik açısından da iki zıt uçtalar: NS makro ölçekteki konulara çözüm getiriyor, genel yapısında enerji kaybı içeriyor. Sch kuantum fiziğinin temeli ve atomik ölçekteki konulara çözüm getiriyor, enerji ve momentum kaybı yok. İkisinin kesiştiği alanlar da var ve burada henüz tatminkar bir çözüm yok. Sunum, her iki deklemin tanıtılmasıyla başlayarak, konuşmacının Sch’ine NS’dan gelen enerji kaybı terimi eklenmesiyle bir denemesi ve bu denklemlerin davranışını saptayan iki sayısal çözümünden oluşuyor.

11:00 - Sinan Sertöz - Öklid ve Elemanları