Card image
Tell us about your activity.
Follow updates on Twitter: imbm_icms

Card image
Aktiviteniz hakkında bize bilgi verin.
Gelişmeleri Twitter'da takip edin: imbm_icms


The Istanbul Center for Mathematical Sciences, IMBM, founded in 2006 in the south campus of Boğaziçi University (BU) with the collaboration of several mathematics departments of the city, thanks to the conditional donation of one of the oldest and largest construction companies in Turkey, has been suddenly asked to evacuate its location by the recently appointed rector of the university. As of the morning of May 24, 2022, by changing the keys, the rectorate prevented our access and our activities, hence the IMBM has been confiscated.

IMBM is the only research institute in Turkey, even in the region, covering all areas of mathematical sciences. This evacuation which would mean the disappearance of the Center, will have a serious negative effect on the mathematical community, starting with the Department of Mathematics of Boğaziçi.

The aim of IMBM has been to host mathematical activities held by mathematicians from all over Turkey and their foreign visitors. For 16 years, seminars, regular meetings on special topics, international workshops, conferences, series of lectures on special topics, summer/winter schools for PhD and higher levels were organized during which more than thousand of talks were given. IMBM has provided an easy to reach environment for local/national/international researchers to come together and discuss mathematics in a modest but peaceful location.

Since 2006 IMBM has been visited by mathematicians form the whole world, including David Mumford, Pierre-Louis Lions, Vladimir Voevodsky, Robert Langlands. With more than twenty centers and institutes, it has been part of the “Mathematics European Infrastructure” Project. It has been host for four years to the TÜBİTAK (Turkish Research Council) doctoral network including 60 researchers and PhD students from 15 universities, and also to meetings of mathematical societies such as the Turkish Mathematical Society (TMD), the European Math Society (EMS). IMBM has also contributed by scientifically advising the set-up and installation of the international mathematics exhibition IMAGINARY.

IMBM is co-directed by a BU Mathematics professor and a colleague from another university, for extendible periods of 2 years, and together they lead a Management Committee constituted of several mathematicians, physicists and engineers from five different institutions. IMBM is supervised by a Scientific Advisory Committee constituted of several eminent mathematicians with internationally acknowledged scientific work.

Follow updates on Twitter: imbm_icms

İstanbul Matematik Bilimleri Merkezi, IMBM, 2006 yılında Boğaziçi Üniversitesi (BÜ) kampüsünde, İstanbul'un çeşitli matematik bölümlerinin işbirliğiyle, ülkenin en eski ve büyük inşaat şirketlerinden birinin şartlı bağışı ile yapılarak açılmıştır. Üniversitenin 2021 yılında atanan rektörü tarafından ani bir şekilde boşaltılması istenmiştir. 24 Mayıs 2022 sabahı IMBM'nin anahtarları değiştirilerek girişimiz engellenmiş ve Merkez elimizden alınmıştır.

IMBM, matematiksel bilimlerinin tüm alanlarını kapsayan Türkiye'deki, hatta bölgedeki tek araştırma enstitüsüdür. Merkezin ortadan kaybolması anlamına gelecek olan bir tahliye, başta Boğaziçi Matematik Bölümü’nü olmak üzere tüm matematik camiasını ciddi anlamda olumsuz etkileyecektir.

IMBM'nin amacı, Türkiye'nin dört bir yanından matematikçiler ve onların yabancı ziyaretçileri tarafından düzenlenen matematik etkinliklerine ev sahipliği yapmak olmuştur. 16 yıl boyunca seminerler, temalı düzenli toplantılar, uluslararası çalıştaylar, konferanslar, özel konularda dersler, doktora ve ileri düzeyde yaz/kış okulları düzenlenmiş ve binden fazla konuşma yapılmıştır. IMBM, yerel/ulusal/uluslararası araştırmacıların mütevazı ama huzurlu bir ortamda bir araya gelip matematik tartışmaları ve araştırma yapmaları için kolay ulaşılabilen bürokrasisi basit ama net bir ortam sağlamıştır.

2006'dan beri IMBM tüm dünyadan matematikçiler tarafından ziyaret edilmektedir. David Mumford, Pierre-Louis Lions, Vladimir Voevodsky, Robert Langlands gibi bilim insanlarının katılımı ve takdirlerini kazanmıştır. İçinde Avrupa’nın en önemli yirmi merkez ve enstitüsünün olduğu “Matematik Avrupa Altyapısı” projesinin bir parçası olmuştur. 15 üniversiteden 60 araştırmacı ve doktora öğrencisinin yer aldığı TÜBİTAK doktora ağına dört sene boyunca ev sahipliği yapmış, Türk Matematik Derneği (TMD), Avrupa Matematik Derneği (EMS) gibi matematik derneklerinin toplantı mekanı olmuştur. IMBM, uluslararası matematik sergisi IMAGINARY'nin kurulumuna bilimsel tavsiyelerde bulunarak da katkıda bulunmuştur.

IMBM, BÜ Matematik bölümünden bir öğretim üyesi ve ikinci bir meslektaş tarafından 2 yıllık uzatılabilir süreler için ortaklaşa yönetilir. Yönetim Kurulu beş farklı kurumdan, fizikçi, mühendis ve matematikçilerden oluşur. IMBM, uluslararası seçkin beş matematikçiden oluşan bir Bilimsel Danışma Komitesi tarafından yıllık faaliyet raporlarıyla denetlenmektedir. Bu raporlar Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü başta olmak üzere 15 yıldır IMBM’nin tüm bileşenleriyle paylaşılmaktadır.

Gelişmeleri Twitter'da takip edin: imbm_icms
cheap jordans|wholesale air max|wholesale jordans|wholesale jewelry|wholesale jerseys